Logo installatienieuws.com
Pixabay

Op lange termijn geen tot weinig omzetverlies verwacht

Installateurs maken zich over het algemeen niet heel veel zorgen over eventuele nadelige gevolgen van corona op de lange termijn. Een kwart verwacht uiteindelijk totaal geen verschil in de omzet, ruim 30 procent voorziet een dip van maximaal 10 procent en bijna 30 procent denkt tussen 10 en 20 procent in omzet terug te vallen. Minder dan de helft omzet? Daar denkt 2 procent aan. Er zijn wel zorgen, maar die vallen nog mee.

Coronaproof?

Of de installatiesector coronaproof is, zal later blijken. Maar de ondernemers die erin werkzaam zijn, hebben er in elk geval veel vertrouwen in dat het allemaal wel zal meevallen. Dit blijkt uit de vierde editie van de Corona Quick Scan die Techniek Nederland heeft opgesteld.

Relatief

Nu is het met cijfers vaak zo dat ze relatief zijn. In juni bijvoorbeeld dacht nog 40 procent van de ondernemers dat zij de eerstvolgende twee maanden minimaal dezelfde omzet zouden draaien als in 2019. Die optimistische groep is geslonken tot 34 procent. En ongeveer één op de drie ondernemers houdt rekening met een sterke daling van de werkvoorraad. Maar dat valt alleszins mee in vergelijking tot veel andere sectoren.
Ook blijkt dat iets meer dan de helft van de ondernemers redelijk zeker is dat het wel goed zit met de omzet op langere termijn. Maar daar staat tegenover dat bijna 40 procent er redelijk onzeker over is. Het kan vriezen en het kan dooien, zo kan de stemming worden samengevat.

Problemen

Het kabinet heeft ondersteunende maatregelen genomen voor werkgevers en zelfstandigen die in de problemen komen door de coronacrisis. Denk aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en de uitstel van belastingheffing. Uit de Corona Quick Scan blijkt dat ruim 80 procent van de bedrijven géén beroep verwacht te doen op de steunmaatregelen. Dit is een verbetering ten opzichte van juni.