Logo installatienieuws.com

Ventilatie is in kwart van de scholen ver onder de maat

VENTILATIE


Uiterlijk 1 oktober moeten scholen in het primair en voortgezet onderwijs hun personeel en leerlingen laten weten of de ventilatie op orde is. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob, die onder druk van de Tweede Kamer en de vakbonden actie ondernam.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt Slob dat het ‘onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen’. Toch richt hij een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen op, met Doekle Terpstra – voorzitter Techniek Nederland – als voorzitter. Dit team moet schoolbesturen ondersteunen bij het zo snel mogelijk in kaart brengen van hun gebouwen. Hamvraag: voldoet het pand aan het Bouwbesluit voor wat betreft ventilatie? Als dat niet zo is, moet de school advies vragen bij de GGD en een plan van aanpak maken.

Maatschappelijke rust

Doekle Terpstra zei op Radio1: “Als we op 1 oktober het complete beeld hebben, weten we wat ons te doen te staat op een wellicht grotere schaal.” Ook zei hij dat de kabinetsmaatregelen vooral ‘maatschappelijke rust’ moeten creëren. De website Weeropschool.nl wordt uitgebreid met vragen en antwoorden over scholen, luchtverversing en corona.

Veel werk

In elk geval is op basis van de voortekenen nog veel werk te doen. Op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden komt Techniek Nederland tot de 'voorzichtige inschatting' dat zeker 20 procent van de ventilatiesystemen niet naar behoren werkt en met name in scholen is de situatie ronduit alarmerend. Uit onderzoek blijkt dat de ventilatie in een kwart van de schoolgebouwen onvoldoende is.

Veranderd

In veel gevallen voldoet het ventilatiesysteem niet aan de eisen van het Bouwbesluit doordat de omstandigheden veranderd zijn. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld in de loop van de tijd een andere functie krijgen of een andere bezettingsgraad. Ook een verbouwing kan voor een nieuwe situatie zorgen. Volgens Techniek Nederland zijn controle en aanpassing van het ventilatiesysteem te vaak een sluitpost bij het gebouwbeheer. Dat kan leiden tot een ongezonde werk- of onderwijsomgeving.

Onduidelijkheid

Over het verband tussen ventilatie en coronabesmettingen bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens het RIVM is het mogelijk dat het coronavirus in een slecht geventileerde ruimte urenlang aanwezig blijft in fijne vochtdruppels die in de lucht blijven hangen. Het instituut ziet nog geen bewijs dat deze aerosolen het virus ook kunnen overdragen. Aanvullende maatregelen voor ventilatiesystemen zijn volgens het RIVM niet nodig. Wel adviseert het RIVM om recirculatie van lucht in dezelfde ruimte zoveel mogelijk te voorkomen en de lucht voldoende te verversen.

Advies RIVM: ververs lucht voldoende