Logo installatienieuws.com
Een geluidswal met zonnepanelen langs de snelweg bij Maastricht.
Een geluidswal met zonnepanelen langs de snelweg bij Maastricht. (Hans Peijs)
Branchenieuws

Meer elektriciteit uit duurzame bronnen

Het afgelopen jaar is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit duurzame bronnen opgewekt dan in 2018. Toen was de toename 11 procent. Vooral de productie uit pv-panelen nam een grote vlucht. 

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar werd 21,8 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt. In 2018 was dit nog 18,5 miljard kWh. Het aandeel windenergie is hierin nog steeds het grootst (49 procent), maar daalde wel. In 2018 was dit nog 54 procent. Het afgelopen jaar was biomassa goed voor 26 procent, pv-panelen zorgden voor 24 procent van hernieuwbare energie.

De cijfers zijn ook terug te zien in het elektriciteitsverbruik in Nederland. Vorig jaar kwam 18 procent van het verbruik uit duurzame bronnen, een jaar daarvoor was het nog 15 procent.

Zonnestroom
Met name de hoeveelheid zonnestroom nam toe, met 40 procent, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Dit heeft vooral te maken met de toename van het aantal opgestelde zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen groeide in het afgelopen jaar met ongeveer 2.400 megawatt. De totale capaciteit wordt geschat op ongeveer 6.900 megawatt. 70 procent van de groei is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen en op de grond.

Windenergie
De stroomproductie uit windenergie steeg met 7 procent, van 10 miljard kWh naar 10,7 kWh. Net als in 2018 nam ook het afgelopen jaar het aantal windmolens nauwelijks toe. In totaal kwam er 70 megawatt aan vermogen bij. Het gaat in totaal om 3.500 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en zo bleef de capaciteit daar op bijna 1.000 megawatt.