Nog niet helft woningen heeft een Energielabel
Logo installatienieuws.com
nnb
Branchenieuws

Nog niet helft woningen heeft een Energielabel

Op basis van de meest recente gegevens van de Energielabel database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ruim 45 procent van de woningvoorraad een definitief geregistreerd energielabel. "Het is opvallend hoe ver we nog verwijderd zijn van de doelstellingen om gebouwen en woningen te verduurzamen. Met uitzondering van Almere heeft in alle gemeenten nog niet de helft van de gebouwenvoorraad het energielabel B of hoger", laat Vincent Jansen, afdelingshoofd Energie bij ingenieursbureau Sweco weten.

Dit meldt ingenieursbureau Sweco, dat de energielabels van de 15 grootste Nederlandse gemeenten (gebaseerd op aantal inwoners) in beeld brengt. Uit de analyse blijkt per gemeente het percentage woningen en utiliteitsgebouwen met energielabel B of hoger.
Het is voor het eerst dat de energielabels van de volledige gebouwenvoorraad per gemeente volledig in kaart zijn gebracht en in een overzichtelijke analyse zijn weergegeven. Voor dit onderzoek zijn de energielabels van deze woningen en utiliteitsgebouwen uit de eerdergenoemde databron gehaald. Van de woningen waarvan geen officiële toegekende labels bekend zijn, berekende Sweco de labels op basis van het type woning/gebouw en bouwjaar.

Een paar conclusies:
- Van de vijftien grootste gemeenten in Nederland, heeft Almere de meeste woningen en gebouwen (60 procent) met energielabel B of hoger. In Amersfoort 38 procent en in Utrecht 34 procent. Dit zijn alle drie gemeenten met een recente grote stadsuitbreiding waardoor ze het (relatief) grootste aandeel energielabel B en beter hebben.

- Jonge gemeenten en gemeenten met veel nieuwbouw lopen voorop, terwijl gemeenten met een historische stadskern de grootste uitdaging hebben om de gebouwen te verduurzamen.

- Met uitzondering van Amsterdam, Haarlem en Den Haag laten alle gemeenten een duidelijke piek zien in woningen met label C. Dit betreffen woningen die zijn gebouwd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.