Logo installatienieuws.com
InstallatieNieuws
Branchenieuws

Beroepsonderwijs moet worden hervormd

Onze samenleving staat te springen om professionals met een technische beroepsopleiding om de grote kwesties van deze tijd op te lossen, zoals de energietransitie, de complexe mobiliteitsvraagstukken en de uitdagingen in de zorg. Helaas levert ons onderwijs veel te weinig technici af. Daarom zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ingrijpende en structurele maatregelen nodig om het beroepsonderwijs te hervormen.

Terpstra zei dit deze week bij de start van een nieuw schooljaar. Terpstra noemde een aantal maatregelen die volgens hem nodig zijn bij naam. Zo moeten wat hem betreft zogenoemde hybride docenten in het beroepsonderwijs de norm worden. Hybride docenten zijn installateurs uit de praktijk die zowel docent zijn als actief werkzaam zijn in de branche. Bovendien moeten binnen het beroepsonderwijs dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden zijn als binnen andere onderwijsvormen, compleet met masteropleidingen.

Financiering
Ook streeft Terpstra naar zogeheten arbeidsmarktrelevante financiering van het beroepsonderwijs. Dit betekent dat waar er tekorten op de arbeidsmarkt zijn, studenten en instellingen op extra financiering kunnen rekenen. Een landelijk dekkend netwerk voor het beroepsonderwijs is cruciaal om voldoende technici te kunnen opleiden. Daarom zouden schoolbesturen niet langer zelfstandig opleidingen mogen sluiten, zoals nu het geval is.

Meer berichten